17 септември 2010

хипстери

Има едни тъпи копеленца в нета дето се сцепват да се пресмиват на хипстерите.

Има и едни още по тъпи бели рицари в нета дето се пресмиват на тези, които се пресмиват на хипстерите, като казват, че в балгария нямало хипстери.

Да мИ яДетЕ хУя, няМалО хИпсТерИ. КВо е тВА по ГорЕ бЕ?

4 коментара: