16 май 2010

парников дефект


Говори радиовъзел 8biterotic:

Еколози установиха - основната причина за изтъняването на озоновият слой е човешката дейност. Природозащитниците предопреждават - земята е останала на шестдесет и девет точки армор и е подложена на постоянна и ем пи шокуейв атака от самите нас. В резултат на безотговорното ни отношение се забелязва рязко скачане на случаите на кожни обгаряния - така нареченият парников дефект. Save the planet, kill yourself!!!

1 коментар: