09 ноември 2009

айнц цвай пулицайДнес мевере стартира революционната кампания за повдигането на имиджа на полицията - "май фадар оунс ан астра" в отговор на долното видео!Ето, че и в България измислиха телефоните и един чичку гу изяди.

4 коментара: