07 октомври 2009

задна ножица

ЗАДНА НОЖИЦА – Това е сложен удар по топката, съпроводен от трудно акробатично движение на цялото тяло, наподобяващо разтваряне на ножица (с краката).

ЗАДНА ПРАШКО НОЖИЦА - разновидност на задната ножица, наблюдаваща се при женския пол. Бутонките се заменят с токове. Стадиона с коридор.

2 коментара: