07 септември 2009

прогресия


Из учебника по математика за 10 клас: Прогресия е редица от обекти в която всеки обект след първия се получава от своя предходен като се прибави едно и също число. Фиг. 245 показва прогресия на момичета от дясно на ляво, като всяко следващо момиче се получава като към предходното се прибавят двадесет килограма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар